Domov > Novice > Obvestilo članom društva
Obvestilo članom društva
Slovensko društvo za pomoč hrtom je bilo uradno ustanovljeno 19. marca 2008, svojo dejavnost, to je reševanje odsluženih hrtov, pa je dejansko začelo 30. junija 2008, ko je bil organiziran prvi transport tekaških hrtov z Irske. Do danes, 19. aprila 2009, sva s podpredsednico društva Nino Novak, s pomočjo italijanske organizacije GACI organizirali še 5 transportov, s čimer je v Sloveniji dobilo dom 25 novih hrtov, novi dom pa sva poiskali tudi hrtu Atlasu, ki je prišel v Slovenijo prek organizacije Pomoč hrtom.org.

Sama sem prepričana, da sva z Nino Novak svoje zadolžitve v Društvu opravili korektno in profesionalno, gospod Lukas, ki je do pred kratkim kot član ekipe Društva pomagal z obiski pri prihodnjih posvojiteljih, pa se s tem ne strinja, kar je razvidno iz njegovega dopisa, ki ga je na naslov Društva poslal 17. 4. 2009 in je naveden v nadaljevanju.
-------------------------------------------------------------------------------------
»Pozdravljena predsednica Društva za pomoč hrtom !
Kot sem obljubil, vodstvo društva obveščam o vseh mojih namerah v naprej, tako da je vse jasno in transparentno, zato to moje poročanje danes.
Sem član Društva za pomoč hrtom z plačano članarino za tekoče leto.
Glede na dejstvo, da ob koncu poslovnega leta ni bil sklican zbor članov društva, kjer je letno poročilo potrebno predstavit članom društva, opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ter ga šele nato sprejeti. Ker letnega zbora članov enostavno ni bilo, kljub moji pobudi, sem prosil predsednico društva, da me seznani z poslovanje društva. Moja prošnja oz. zahteva je naletela na presenetljiv odpor in nestrinjanje iz strani predsednice društva, zato sem se ji odločil določiti rok enega tedna, da ugodi moji zahtevi.
Ta rok, je danes 17.4.2009 potekel, a od predsednice društva nisem dobil niti ene informacije v zvezi z zahtevanim.
Edina naslednja možnost, ki mi jo zakonodaja omogoča je, da se po uradni poti obrnem na pristojne službe, ki nadzirajo poslovanja društev in podam prijavo netransparentnega vodenja društva, katerega delovanje je po zakonu (Zakon o društvih-ZDru-1 št. 001-22-81/06) javno in temelji na enakopravnosti članstva.
Zavedam se, da lahko z prijavo pristojnim službam zelo škodujem ugledu društva kot takega, kar pa mi definitivno ni v interesu, zato sem se odločil počakati še en teden (do 24.4.2009) v upanju, da se predsednica društva Nina Žepič le seznani s vsemi členi Zakona o društvih in pravicami članov društva ter zakonsko določenim normami vodenja le tega.
V kolikor do zgoraj navedenega datuma poslovanje ne bo razkrito, postopam kot sem napisal zgoraj, vse morebitne posledice, ki bodo temu sledile, pa pripisujem zgolj vodstvu društva oz. predsednici, katera pri vodenju očitno ne upošteva zakonodaje, kaj šele demokratičnih načel, ki so temelj vsakega neprofitnega društva, da ne govorim o našem društvu, ki se ukvarja s tako plemenito dejavnostjo, kot je reševanje že tako hudo zlorabljenih psov, kot je to v primeru Društva za pomoč hrtom
Lukas Kristijan
PS: Zaenkrat sem ta mail poslal le na društven naslov, a v kolikor do ponedeljka zjutraj(20.4.2009), iz strani predsednice ne dobim pismenega zagotovila za omogočen vpogled v poslovanje društva, razpošljem ta mail v vednost vsem članom društva, za katere imam e-naslov, saj so kot člani upravičeni biti obveščeni kaj se dogaja v društvu.«

-------------------------------------------------------------------------------------
Kot predsednica Društva vsem članom zagotavljam, da bo gospodu Lukasu omogočen vpogled v finančno poslovanje Društva, in sicer v skladu z rokom, ki je zakonsko določen. Ker se ena od groženj gospoda Lukasa nanaša tudi na posredovanje zgornjega dopisa vsem članom, sem se zato, ker nimam glede poslovanja Društva nobenih skrivnosti, odločila, da vas sama seznanim z navedeno zadevo.
Hvala za razumevanje in prijazen pozdrav,

Nina Žepič,
predsednica Slovenskega društva za pomoč hrtom

 
byayar